Veiligheid voorop

Waarin wil jij groeien?

Voor een goede uitvoering van het coachtraject verwerk ik persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt. Met deze informatie ga ik zorgvuldig en vertrouwelijk om, want ik vind jouw privacy net zo belangrijk als jij.

Als je de coachingsovereenkomst ondertekent, ga je akkoord met mijn privacybeleid.

Om welke gegevens gaat het?

Ik verwerk alleen persoonlijke informatie die voor het coachingstraject van belang is. Dit zijn gegevens die wij samen zijn overeengekomen in de coachingsovereenkomst, zoals naam, adres en de coachvraag. Als ik verslagen of aantekeningen maak van de coachsessies, zijn die onderdeel van je dossier.

Ik geef geen informatie aan derden. Mocht dit om welke reden dan ook toch wenselijk zijn, dan doe ik dit nooit zonder dat ik hiervoor vooraf uitdrukkelijke toestemming van jou heb gekregen.

Met welk doel verwerk ik informatie?

Ik bewaar gegevens om het coachingstraject volgens de afspraken in de coachingsovereenkomst te kunnen uit voeren. Het gaat om afspraken over de volgende doelen:

  • Het bieden van een goede begeleiding
  • Het verbeteren van de dienstverlening
  • Het verrichten van administratieve handelingen
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Als ik gegevens wil gebruiken voor intercollegiale afstemming, supervisie of marketingdoeleinden, dan zal ik je altijd vooraf toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang bewaar ik de gegevens?

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat ik persoonsgegevens bewaar zolang zij nodig zijn om de hierboven vermelde doelen te behalen.

Zijn mijn gegevens beveiligd?

Als coach ben ik de enige die toegang heeft tot de persoonsgegevens in het dossier van de coachees. Hiervoor heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens.

Cookies

Google Analytics
Om de website te kunnen optimaliseren gebruik ik Google Analytics. Hiermee krijg ik inzicht hoe je als bezoeker mijn website gebruikt. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze gegevens zijn niet gepersonaliseerd en jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media
De inhoud van deze website kun je makkelijk delen via de socialmediabuttons. Ik heb geen invloed op de bescherming van jouw privacy op sociale media. Het is daarom goed om de privacyverklaringen van de socialmedia-kanalen te lezen zodat je weet hoe zij met privacy omgaan. Dit zijn de links naar de verschillende privacyverklaringen:

Kan ik de informatie inzien?

Je hebt altijd de mogelijkheid om de gegevens die ik verwerk, in te zien. Hiervoor kun je mij een e-mail sturen. Als ik deze ontvangen heb, stuur ik je zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, een overzicht van alle gegevens in je dossier. Vind je dat hier onjuistheden in staan, dan kun je mij verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ik stel het op prijs als je klachten over de verwerking van je gegevens direct met mij bespreekt.

Heb je vragen over mijn privacybeleid? Neem dan gerust contact met mij op.

25 juni 2020