Verbinding
is kracht

Ver weg en dichtbij

De rede biedt ons vele mogelijkheden tegelijk. Intuïtie kiest daaruit feilloos de beste…. (Arthur Japin).

Hoe komt het dat zoveel mensen stress en burn-out ervaren? Dit hield mij bezig op een keerpunt in mijn leven. Het was een periode waarin ik zelf niet zo lekker in mijn vel zat. Ook vroeg ik mij af wat maakt of je eronderdoor gaat of juist in staat bent vol te houden, ook al ervaar je weinig geluk. Zijn onze persoonlijkheidskenmerken bepalend? Gaat het erom hoe je in het leven staat? Hangt het af van de manier waarop en mate waarin je voor je eigen gezondheid zorgt? Draait het om wel of niet kunnen ‘loslaten’?

Het zijn vragen die mij niet meer los lieten toen ik nog als communicatieadviseur bij een gemeente werkte. Jarenlang voelde dat werk zinvol en dynamisch. Ik werkte veel met mensen samen. Langzaamaan ervoer ik toch een gemis. Ik was niet meer gelukkig in mijn werk. Tegelijk zag ik hoe mensen om mij heen worstelden met zaken als: alle ballen privé en op het werk in de lucht houden, contact met zichzelf en anderen maken, antwoorden vinden op levens- en zingevingsvragen en hun persoonlijke ontwikkeling vormgeven. Ook kwamen er steeds vaker mensen op mijn pad die daarbij mijn hulp zochten.

Mijn intuïtie was helder: ik wilde me meer richten op het begeleiden van mensen met deze vraagstukken. En ik besloot deze innerlijke stem te volgen…

Innerlijk weten

Luisteren naar mijn innerlijke stem probeer ik bij alles in mijn leven te doen, omdat die het beste antwoord geeft op mijn vragen.
Na een oriëntatie op het coachingsvak en de positieve psychologie koos ik voor de opleiding tot intuïtief coach en de opleiding tot (team)coach Gelukkig werken. Beide een schot in de roos. Als intuïtief coach leer ik je je innerlijke stem te herkennen en daarop te vertrouwen en als coach Gelukkig werken begeleid ik mensen bij het gezonde werkende leven. Werk dat voor velen van ons een centrale rol in het leven inneemt.

Regie terug

Zelf voelde ik steeds meer, ‘de vaste baan klopt niet meer voor mij’. Het veroorzaakte stress en dat kwam mijn gezondheid niet ten goede. Het roer moest om. Ik wist alleen nog niet hoe. Ik nam een sabbatical en kwam toen al gauw tot de conclusie dat ik niet parttime maar fulltime wilde doen waar mijn hart ligt. Ik koos voor mijn eigen werkgeluk en nam daardoor de regie over mijn leven. Deze beslissing heeft mij zoveel gebracht en mijn leven wezenlijk veranderd. Dit gun ik iedereen! Ik zie zoveel mensen die zich – net als ik destijds – uit zekerheid en veiligheid gevangen voelen in een situatie die hen niet gelukkig maakt.

Graag begeleid ik mensen en teams op privé- en werkvlak, bij levensvraagstukken en in hun persoonlijke ontwikkeling. Laten we samen de zoektocht ondernemen naar persoonlijke drijfveren, mogelijkheden voor het nemen van de regie over eigen leven en meer persoonlijk en werkgeluk, zoals ik zelf heb ervaren.

Diana

Opleiding

2020 Voice Dialogue, Het Balkon
2019-2020 Gelukkig Werken teamcoach, Gelukkig Werken Academy
2018-2019 Intuïtief coaching, IMC Mensontwikkeling
2017 Workshopbegeleider, Capgemini
2016 Facilitator/ Agile Scrummaster, Scrum company
2013-2015 Holistisch gezondheidstherapeut, Wolsink
1991-1992 Communicatie, Instituut voor toegepaste voorlichtingskunde
1990-1991 Voorlichtingskunde, Universiteit van Wageningen
1984-1991 Biologie, Universiteit van Amsterdam

Ervaringen

2019-heden Intuïtief coach en facilitator, bij Bakboordcoaching
2014-2019 Coach in communicatievraagstukken, als ZZP’er
2015-2017 Coach Holistische gezondheid, als ZZP’er
2000-2020 Communicatieadviseur, Beleidsmedewerker, projectleider en facilitator, bij Gemeente Haarlem
1991-2008 Communicatie adviseur en trainer, als ZZP’er bij diverse organisaties

VISIE

Iedereen kan regie nemen over zijn of haar leven. De kunst is de sleutel te vinden zodat dit binnen handbereik komt.

Als je voelt wat je nodig hebt, kun je daarnaar luisteren. Gevoel is dan als een stem die gehoord wil worden. Als je naar die stem luistert, kun je op zoek naar de sleutel om te handelen in de lijn van je behoeftes. Met die sleutel neem je de regie over je leven.